OPTIKOMP


 Dokumenty do pobrania


 
  Umowa AirNet          
 
Regulamin                 
   

 

Dane  do faktury i umowy:

1. Imię i Nazwisko  /  Firma

2. Adres zameldowania  /  siedziba firmy

3. NIP,  REGON

4. PESEL

5. Dowód Osobisty seria, nr

6. Adres e-mail 

7. Nr. telefonu

8. Planowana przepustowość / czas trwania umowy